Welkom op onze website

vanBijsterveldt&Daamen B.V. Training en Advies is gespecialiseerd in het geven van
  • cursussen om het veilig werken te bevorderen bij instellingen en bedrijven die werkzaam zijn in bos- en natuurlandschappen en in openbare ruimten,
  • advies op het gebied van o.a. Arbowetgeving, machineveiligheid en veiligheid in het algemeen,
  • ondersteuning op het gebied van administratie en subsidies.

Lees meer over ons.


Laatste nieuws


Juli 2015         vanBijsterveldt&Daamen BV participeert in ETWplus
De groene vakwereld kent diverse keurmerken European Tree Technician (ETT) en European Tree Worker (ETW) zijn wellicht de bekendste. ETW'ers moeten ook na het behalen van hun certificaat laten zien dat zij hun kennisniveau op peil houden. VanBijsterveldt&Daamen B.V. en Cobra slaan de handen ineen om een optimaal kennisaanbod te doen. Lees verder ...

ETW'er, je certificaat verloopt!
Dat zou kunnen gebeuren als je je kennis niet op peil houdt. Een aantal jaren geleden heb je je ETW-certificaat behaald. Kun je dan achteruit leunen? Nee, je blijft je op de hoogte houden van de ontwikkelingen in je vak. Wellicht deed je dat in het verleden al, maar nu is het verplicht om de geldigheid van je certificaat te waarborgen. ETWplus is een nieuwe speler op de markt als het gaat om kennis op groengebied. Kennis die je up-to-date moet houden om je ETW-certicifaat geldig te houden. ETWplus bundelt de kennis van zeer ervaren praktijkmensen van vanBijsterveldt & Daamen B.V. met theoretische kennis verzorgd door Cobra adviseurs. Die samenwerking resulteert in een scholingsaanbod bestaande uit vier aansprekende en actuele onderwerpen. Lees verder ...


VCA-B en VCA-VOL
Misschien is het nog niet bekend bij u, maar wij verzorgen ook VCA-B en VCA-VOL.
Tijdens de cursussen wordt geleerd hoe risico's met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn bij het werken in de openbare ruimte herkend kunnen worden én hoe op een verantwoorde wijze met deze risico's omgegaan kan worden.
Onze docenten beschikken over ruime praktijkervaring en zijn, mede hierdoor, goed in staat om de lesstof over te brengen op de cursist. De opzet van de cursussen is interactief, de cursist moet niet alleen luisteren, maar dient regelmatig actief te reageren op vragen.
Wij beschikken inmiddels over een ruime ervaring in het geven van deze cursussen, bij zowel gemeentes, SW-bedrijven, als andere instellingen of bedrijven. Desgewenst kunt u ook referenties bij ons navragen.
Ook deze cursussen zijn, zoals u van ons gewend bent, maatwerk. De cursusduur is 2, 3, of 4 dagen, afhankelijk van het niveau van de cursisten.
De cursussen worden door ons op uw locatie gegeven, of op basis van individuele inschrijving op onze locatie te Arnhem.
De cursus wordt afgerond middels een landelijk erkend groen/grijs VCA examen. Het schriftelijke examen wordt onder toezicht van Koninklijke PBNA afgenomen (door middel van meerkeuzevragen of schriftelijk voorlezen examen).


T-rijbewijs
Het kabinet heeft ingestemd met de invoering van het T-rijbewijs voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid per 1 juli 2015.
Voertuigen als tractoren mogen straks alleen de openbare weg op (voor het rijden op boerenland is het rijbewijs niet nodig) als de bestuurder in het bezit is van het nieuwe T-rijbewijs. Het T-rijbewijs is te behalen vanaf 16 jaar.
Voor het behalen van dit trekkerrijbewijs (T-rijbewijs) heeft vanBijsterveldt&Daamen BV een cursus ontwikkeld. Deze cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de mail of via de telefoon 026-3700310.


Participatiewet 2015
Met de Participatiewet, intredend op 1 januari 2015, wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus één regeling voor iedereen die in staat is om te werken.

Wij zijn als maatschappelijk verantwoord ondernemer bekend met inhoud van de Participatiewet en zien voor ons een belangrijke rol hierin. Vooruitlopend op januari 2015 hebben wij al ruim een half jaar geleden projecten opgestart om voor de bovengenoemde doelgroep 'leer-werk trajecten' aan te bieden.
Deelnemers ontwikkelen tijdens deze 'leer-werk trajecten' werknemersvaardigheden, krijgen diverse cursussen aangeboden, volgen een 'maatwerk' stage en krijgen begeleiding van een professionele jobcoach.
In samenwerking met Stichting BuitenKans gaan wij vanaf nu deze trajecten onder de aandacht brengen bij gemeenten en instellingen.
We houden u op de hoogte!


Trainingen 2015
Wij verzorgen al jaren praktische trainingen voor medewerkers werkzaam in de openbare ruimte. Maar wist u, dat wij deze trainingen ook verzorgen op basis van individuele inschrijving op onze locatie te Arnhem. Denk hierbij aan VCA-B, verschillende niveaus gebruik motorkettingzaag, bosmaaier, gedragscode Flora en fauna op diverse niveaus etc.
vanBijsterveldt&Daamen B.V. beschikt over een prima leslocatie, voor zowel de theorie, als de praktijklessen.
In onze cursusplanning ziet u welke cursussen er al ingepland staan.
Staat de cursus, waar u interesse in heeft, er niet bij neemt u dan even contact met ons op. Wellicht kunt u aansluiten bij een groep.


Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.