Welkom op onze website

vanBijsterveldt&Daamen B.V. Training en Advies is gespecialiseerd in het geven van
  • cursussen om het veilig werken te bevorderen bij instellingen en bedrijven die werkzaam zijn in bos- en natuurlandschappen en in openbare ruimten,
  • advies op het gebied van o.a. Arbowetgeving, machineveiligheid en veiligheid in het algemeen,
  • ondersteuning op het gebied van administratie en subsidies.

Lees meer over ons.


Laatste nieuwsMei 2015         


Alpe d'HuZes
Onze Willem Daamen fietst dit jaar voor de derde keer mee aan de Alpe d'HuZes. Voor hem geldt ook "opgeven is geen optie".
Alpe d'HuZes bevordert en ondersteunt onderzoek naar kanker en alle mogelijke vormen, zodat uiteindelijk minder mensen doodgaan aan kanker.
Wij zijn bijzonder trots op onze Willem.
Om zo veel mogelijk geld bijeen te brengen, is Willem met zijn team een klompenactie gestart.
Voor 50 euro steunt u Alpe d'HuZes en ontvangt u zelf een paar echte Alpe d'HuZes klompen.
Zie bijgaande flyer (PDF).
Alvast heel erg bedankt voor uw donatie.


Jobcoach
Toon Welbergen, onze Jobcoach, staat vanaf 11 maart jl. geregistreerd bij de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland. Bekijk het certificaat (PDF).


T-rijbewijs
Het kabinet heeft ingestemd met de invoering van het T-rijbewijs voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid per 1 juli 2015.
Voertuigen als tractoren mogen straks alleen de openbare weg op (voor het rijden op boerenland is het rijbewijs niet nodig) als de bestuurder in het bezit is van het nieuwe T-rijbewijs. Het T-rijbewijs is te behalen vanaf 16 jaar.
Voor het behalen van dit trekkerrijbewijs (T-rijbewijs) heeft vanBijsterveldt&Daamen BV een cursus ontwikkeld. Deze cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de mail of via de telefoon 026-3700310.


Participatiewet 2015
Met de Participatiewet, intredend op 1 januari 2015, wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus één regeling voor iedereen die in staat is om te werken.

Wij zijn als maatschappelijk verantwoord ondernemer bekend met inhoud van de Participatiewet en zien voor ons een belangrijke rol hierin. Vooruitlopend op januari 2015 hebben wij al ruim een half jaar geleden projecten opgestart om voor de bovengenoemde doelgroep 'leer-werk trajecten' aan te bieden.
Deelnemers ontwikkelen tijdens deze 'leer-werk trajecten' werknemersvaardigheden, krijgen diverse cursussen aangeboden, volgen een 'maatwerk' stage en krijgen begeleiding van een professionele jobcoach.
In samenwerking met Stichting BuitenKans gaan wij vanaf nu deze trajecten onder de aandacht brengen bij gemeenten en instellingen.
We houden u op de hoogte!


Trainingen 2015
Wij verzorgen al jaren praktische trainingen voor medewerkers werkzaam in de openbare ruimte. Maar wist u, dat wij deze trainingen ook verzorgen op basis van individuele inschrijving op onze locatie te Arnhem. Denk hierbij aan VCA-B, verschillende niveaus gebruik motorkettingzaag, bosmaaier, gedragscode Flora en fauna op diverse niveaus etc.
vanBijsterveldt&Daamen B.V. beschikt over een prima leslocatie, voor zowel de theorie, als de praktijklessen.
In onze cursusplanning ziet u welke cursussen er al ingepland staan.
Staat de cursus, waar u interesse in heeft, er niet bij neemt u dan even contact met ons op. Wellicht kunt u aansluiten bij een groep.


Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.