Welkom op onze website

vanBijsterveldt&Daamen B.V. Training en Advies is gespecialiseerd in het geven van
  • cursussen om het veilig werken te bevorderen bij instellingen en bedrijven die werkzaam zijn in bos- en natuurlandschappen en in openbare ruimten,
  • advies op het gebied van o.a. Arbowetgeving, machineveiligheid en veiligheid in het algemeen,
  • ondersteuning op het gebied van administratie en subsidies.

Lees meer over ons.


Laatste nieuwsMaart 2015         


EINDE JACHT! Zondag 8 maart 2015, 12.00 uur, Koningsweg 23a te Arnhem.
Voor iedereen, die de jacht een warm hart toedraagt.
Zoveel aandacht als er is voor de start van het jachtseizoen, zo weinig aandacht is er voor het einde daarvan.
Daarom is Einde Jacht! een mooi moment om de laatste eer te bewijzen aan al het geschoten wild en even stil te staan bij de voorbije jachtdagen.
Een middagvullend programma (PDF), waarin diverse experts uit de jachtwereld geheel belangeloos hun kennis en ervaring met u willen delen.


Trainingen 2015
Wij verzorgen al jaren praktische trainingen voor medewerkers werkzaam in de openbare ruimte. Maar wist u, dat wij deze trainingen ook verzorgen op basis van individuele inschrijving op onze locatie te Arnhem. Denk hierbij aan VCA-B, verschillende niveaus gebruik motorkettingzaag, bosmaaier, gedragscode Flora en fauna op diverse niveaus etc.
vanBijsterveldt&Daamen B.V. beschikt over een prima leslocatie, voor zowel de theorie, als de praktijklessen.
In onze cursusplanning ziet u welke cursussen er al ingepland staan.
Staat de cursus, waar u interesse in heeft, er niet bij neemt u dan even contact met ons op. Wellicht kunt u aansluiten bij een groep.


Participatiewet 2015
Met de Participatiewet, intredend op 1 januari 2015, wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus één regeling voor iedereen die in staat is om te werken.

Wij zijn als maatschappelijk verantwoord ondernemer bekend met inhoud van de Participatiewet en zien voor ons een belangrijke rol hierin. Vooruitlopend op januari 2015 hebben wij al ruim een half jaar geleden projecten opgestart om voor de bovengenoemde doelgroep 'leer-werk trajecten' aan te bieden.
Deelnemers ontwikkelen tijdens deze 'leer-werk trajecten' werknemersvaardigheden, krijgen diverse cursussen aangeboden, volgen een 'maatwerk' stage en krijgen begeleiding van een professionele jobcoach.
In samenwerking met Stichting BuitenKans gaan wij vanaf nu deze trajecten onder de aandacht brengen bij gemeenten en instellingen.
We houden u op de hoogte!


Nieuwe cursussen
vanBijsterveldt&Daamen B.V. verzorgt diverse cursussen voor individuele inschrijvingen, zie de cursusagenda.


Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.