Welkom op onze website

vanBijsterveldt&Daamen B.V. Training en Advies is gespecialiseerd in het geven van
  • cursussen om het veilig werken te bevorderen bij instellingen en bedrijven die werkzaam zijn in bos- en natuurlandschappen en in openbare ruimten,
  • advies op het gebied van o.a. Arbowetgeving, machineveiligheid en veiligheid in het algemeen,
  • ondersteuning op het gebied van administratie en subsidies.

Lees meer over ons.


Laatste nieuws

LET OP: Een PDF opent in apart venster.


September 2014         


Dag van de Openbare Ruimte

Op 8 en 9 oktober 2014 is de Dag van de Openbare Ruimte te Houten.
Ook vanBijsterveldt&Daamen B.V. is aanwezig. Ons standnummer is 1.932.
Mogen wij u daar begroeten?


Participatiewet 2015
Met de Participatiewet, intredend op 1 januari 2015, wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus één regeling voor iedereen die in staat is om te werken.

Wij zijn als maatschappelijk verantwoord ondernemer bekend met inhoud van de Participatiewet en zien voor ons een belangrijke rol hierin. Vooruitlopend op januari 2015 hebben wij al ruim een half jaar geleden projecten opgestart om voor de bovengenoemde doelgroep 'leer-werk trajecten' aan te bieden.
Deelnemers ontwikkelen tijdens deze 'leer-werk trajecten' werknemersvaardigheden, krijgen diverse cursussen aangeboden, volgen een 'maatwerk' stage en krijgen begeleiding van een professionele jobcoach.
In samenwerking met Stichting BuitenKans gaan wij vanaf nu deze trajecten onder de aandacht brengen bij gemeenten en instellingen.
We houden u op de hoogte!


Nieuwe cursussen
vanBijsterveldt&Daamen B.V. verzorgt diverse cursussen voor individuele inschrijvingen, zie de cursusagenda.


Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.