Welkom op onze website

vanBijsterveldt&Daamen B.V. Training en Advies is gespecialiseerd in het geven van
  • cursussen om het veilig werken te bevorderen bij instellingen en bedrijven die werkzaam zijn in bos- en natuurlandschappen en in openbare ruimten,
  • advies op het gebied van o.a. Arbowetgeving, machineveiligheid en veiligheid in het algemeen,
  • ondersteuning op het gebied van administratie en subsidies.

Lees meer over ons.


Laatste nieuws

LET OP: Een PDF opent in apart venster.


Augustus 2014         


Participatiewet 2015
Met de Participatiewet, intredend op 1 januari 2015, wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is straks dus één regeling voor iedereen die in staat is om te werken.

Wij zijn als maatschappelijk verantwoord ondernemer bekend met inhoud van de Participatiewet en zien voor ons een belangrijke rol hierin. Vooruitlopend op januari 2015 hebben wij al ruim een half jaar geleden projecten opgestart om voor de bovengenoemde doelgroep 'leer-werk trajecten' aan te bieden.
Deelnemers ontwikkelen tijdens deze 'leer-werk trajecten' werknemersvaardigheden, krijgen diverse cursussen aangeboden, volgen een 'maatwerk' stage en krijgen begeleiding van een professionele jobcoach.
In samenwerking met Stichting BuitenKans gaan wij vanaf nu deze trajecten onder de aandacht brengen bij gemeenten en instellingen.
We houden u op de hoogte!


Koeionieren in de Schuytgraaf
In het kader van "Social return on investment" zijn acht werkzoekenden de afgelopen maanden al bezig geweest met het leerwerktraject "Werken in het Groen" in het Arnhemse stadsdeel Schuytgraaf. Op 26 maart hebben bewoners van Schuytgraaf samen met de gemeente de plannen voor de Grote Weide (droge ecologische zone) gepresenteerd aan het wijkplatform. De afgelopen weken hebben zij samen een nadere invulling bedacht voor dit natuurgebied dat van noord naar zuid dwars door Schuytgraaf heen loopt. De eerste koeien in dit gebied gingen woensdagmiddag de wei in.
Bekijk het filmpje op kijkkanaal13.nl


Social Return
Een actueel onderwerp. Hier wordt veel over gezegd, gesproken en geschreven. Wij hebben de expertise in huis om u met een dergelijk project te ondersteunen, deze op te zetten of te begeleiden. Wilt u meer hierover weten, dan horen wij dat graag van u.


Leerwerktraject in Schuytgraaf
vanBijsterveldt&Daamen B.V. begeleidt een groep van acht werkzoekenden met een leerwerktraject 'Werken in het Groen' in de nieuwbouwwijk Schuytgraaf. Meer informatie (PDF).
vanBijsterveldt&Daamen B.V. heeft in krant gestaan met haar Schuytgraaf project. Lees het krantenartikel (PDF).


Nieuwe cursussen
vanBijsterveldt&Daamen B.V. verzorgt diverse cursussen voor individuele inschrijvingen, zie de cursusagenda.


Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.