Arbo-wet en zorg voor veiligheid en gezondheid


Veiligheid is alles gezien hebbenEen passend veiligheidsbeleid binnen de organisatie is vandaag de dag niet alleen actueel maar onontbeerlijk. De werkgever is verplicht om zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden. vanBijsterveldt&Daamen BV is dé specialist om hierbij te ondersteunen en samen met de organisatie naar de beste veiligheidsoplossingen te zoeken. Kortom adviseren om te realiseren.

Het management van een organisatie krijgt op bestuurlijk niveau regelmatig te maken met complexe Arbo-gerelateerde vragen die veel tijd in beslag kunnen nemen. Tijd die je eigenlijk beter kunt gebruiken. Als jij daar ook zo over denkt kun je een Bij-Da Hogere Veiligheidskundige (HVK) inzetten. Op deze manier zorg je voor een efficiënte en structurele expertise binnen je organisatie op bestuurlijk niveau.

Een HVK-er kan de organisatie ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van een veiligheidsbeleid, de veiligheid van de organisatie te bewaken en verbeterpunten op dit gebied formuleren. Daarnaast kan een veiligheidskundige een meerwaarde betekenen bij het coördineren en uitvoeren van veiligheidsinspecties en audits.


Veiligheidskundige ondersteuning


 • Arbo advies
 • Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)
 • Machineveiligheid
 • Veiligheidsinspectie
 • Voorlichting en onderricht
 • BHV, bedrijfsnoodorganisatie

 • Veiligheidskundige ondersteuning
 • Bewaken wettelijke kaders inclusief mogelijke aansprakelijkheid
 • Ontwikkelen veiligheidskaders
 • Opstellen veiligheidsprocedures en projectveiligheidsplannen
 • Periodieke rapportages veiligheid, gezondheid en welzijn
 • Incidentenonderzoek

 • Managementsystemen
 • Begeleiding bij ontwikkeling en implementatie managementsystemen
 • Ondersteunen (opzetten) van interne audits


Veiligheid is continu checken


Een zorgsysteem maakt processen transparant en controleerbaar. Met een managementsysteem heb je alles in huis om je organisatie optimaal te besturen op het vlak van veiligheid & gezondheid, milieu en kwaliteit. vanBijsterveldt&Daamen ondersteunt en adviseert bij het aanpassen, verbeteren, implementeren en onderhouden van zorgsysteem waaronder:

 • Kwaliteitszorg ISO 9001
 • Milieuzorg ISO 14001
 • Arbozorg OHSAS 18001 (ISO 45001)
 • Veiligheid VCA*, VCA**

vanBijsterveldt&Daamen is van mening dat een zorgsysteem geen doel moet zijn, maar een hulpmiddel is voor een gestructureerde bedrijfsvoering. Met een managementsysteem worden risico's in kaart gebracht en bedrijfsprocessen beter beheerst. Het is van belang dat het zorgsysteem wordt afgestemd op de behoeften van de organisatie, past bij de bedrijfscultuur en wordt begrepen en gedragen door zowel de medewerkers als het management.