Erkenning en certificering

Logo Colland.

COLLAND

BIJDA staat bij Colland vermeld als opleidingsinstituut. Dit betekent dat bedrijven in de agrarische sector (meestal groenvoorzieners), die bij het Colland Arbeidsmarktbeleid aangesloten zijn, subsidie kunnen aanvragen voor cursussen die wij verzorgen, mits desbetreffende cursus in de cursuslijst van Colland voorkomt. De opdrachtgever dient zelf voor de aanvraag te zorgen, maar BIJDA kan wel voor ondersteuning zorgen.
Logo Aequor.

AEQUOR

BIJDA is erkend als AEQUOR leerbedrijf met bedrijfsnummer 219011. Sinds 1 augustus 1997 moeten leerbedrijven een erkenning hebben. Dat is voor de kenniscentra bedrijfsleven beroepsonderwijs een instrument om de kwaliteit van het praktijkleren te bewaken. Aequor heeft de verantwoordelijkheid voor het werkveld voedsel en leefomgeving. De criteria voor leerbedrijven zijn vastgesteld door vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven.
Logo CBR.

Code 95

Een beroepschauffeur is verplicht om iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen: het behouden van code 95. Als de chauffeur niet voldoet aan de nascholingsplicht mag hij/zij niet meer beroepsmatig rijden. De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn. BIJDA is erkend door het CCV voor de cursussen ''Veilig werken langs de weg'' en ''Veilig werken met de hoogwerker''. Ons registratienummer bij het CBR is: 3067X5.
Kunnen wij je ergens anders mee helpen?

Vragen of speciale wensen voor BIJDA? Laat het ons weten!